Bela blok pogreške

Poštovani korisnici Bela blok aplikacije,
u verzijama 1.2 (12,13 i 14) došlo je do pogreške u izvođenju aplikacije. Pogreška se odnosila na promjenu načina spremanja podataka u memoriju. Prije sam spremao String a sada spremam integer. Kriv sam! Ali sam ispravio. Od verzije 1.2 (15) – zadnji update na Android Marketu i Slide Me sve radi kako treba. Nastavite se družiti i zabavljati u Bela blok.

Odgovori